Θα έχετε προσέξει πως ένας επαγγελματίας σκουπίζει διεξοδικά το εσωτερικού του αυτοκινήτου μας, απομακρύνοντας χρόνιους ρύπους, τρίχες από κατοικίδια, λάσπες, χώμα και διάφορα «ενοχλητικά» στοιχεία από σημεία που δε φανταζόμαστε.
Πόσο συχνά θα λέγατε ότι «νιώθετε» ή βλέπετε σκόνη μέσα στο σπίτι, στα έπιπλα, στα χαλιά, στα στρώματα ύπνου, ακόμα και στα ίδια σας τα ρούχα;
Είναι φορές που ως άνθρωποι καθορίζουμε τη συμπεριφορά μας είτε θετικά, είτε αρνητικά, σύμφωνα με το περιβάλλον που μας περικλείει.