Είναι φορές που ως άνθρωποι καθορίζουμε τη συμπεριφορά μας είτε θετικά, είτε αρνητικά, σύμφωνα με το περιβάλλον που μας περικλείει. Μία εικόνα, ένα άκουσμα, μία μυρωδιά είναι ικανά να ανατρέψουν τη λογική φορά μίας απόφασης προς μία μη εύλογη ή αποτελεσματικότερη πορεία.

Σκεφτείτε την ασφάλεια που νιώθετε μπαίνοντας σε ένα φρεσκοκαθαρισμένο και μοσχοβολιστό σπίτι, το χρόνο που περνάει πιο ευχάριστα σε ένα καθαρό αυτοκίνητο, τη διάθεση που ενισχύεται από το φρέσκο αέρα και τη μυρωδιά της γης στο βουνό ή την ερωτική διάθεση που δημιουργούν τα μισοκαμένα ξύλα μιας φωτιάς που τρεμοπαίζει ένα βράδυ Αυγούστου δίπλα στο κύμα.

Τη δυσφορία από τη μυρωδιά του καμένου λαδιού στο σπίτι, την ντροπή που νιώθεις όταν μπαίνει ένα μικρό παιδί στο αυτοκίνητο και η νικοτίνη από το γεμάτο τασάκι φτάνει στα ρουθούνια του, η αμηχανία που αντανακλαστικά εμφανίζεται όταν κόβεται το νερό καλοκαίρι και πρέπει να εργαστείς με τον ιδρώτα της προηγούμενης ημέρας σε χώρο με συναδέλφους.

Χωρίς απαραίτητα να σημαίνει καθαριότητα, μια θετική μυρωδιά και εικόνα, είναι αυτό που μας οδηγεί θετικά, ανοδικά και ακαριαία αυξάνει την αυτοπεποίθηση αλλά και την παραγωγικότητά μας. Ιδιαίτερα στο εργασιακό μας περιβάλλον.

Πριν αναλύσουμε τη σχέση παραγωγικότητας και καθαρού περιβάλλοντος ( οσμή και εικόνα με υπαρκτή καθαριότητα) ας φέρουμε στο μυαλό μας δύο εστιατόρια. Επισκεπτόμαστε το πρώτο τη μία ημέρα και το δεύτερο κάποια επόμενη. Στο πρώτο δοκιμάζουμε υπέροχες γεύσεις, καθαρά σερβίτσια, ευγενικό προσωπικό, καθαρή διακόσμηση, περιποιημένο ιδιοκτήτη και αστραφτερές από καθαριότητα τουαλέτες. Στο δεύτερο εστιατόριο συναντούμε μία διαφορετική κατάσταση. Αμφίβολης καθαριότητας σερβίτσια, νωθρό προσωπικό, σκονισμένες επιφάνειες, αδιάφορο ιδιοκτήτη, ουδέτερες έως κακές τουαλέτες αλλά επίσης υπέροχες γεύσεις σε χαμηλότερη τιμές. Το αφήνουμε σε εσάς να αποφασίσετε που θα πηγαίνατε ξανά με την οικογένειά σας, διότι εμείς θα πηγαίναμε σίγουρα στο πρώτο, ανεξάρτητα το κόστος.

Ας γίνουμε επιχειρηματίες, εργοστασιάρχες, διευθυντές. Ας δούμε γιατί το καθαρό περιβάλλον αυξάνει την παραγωγικότητα στο πρώτο εστιατόριο και αφήνει μία τόσο θετική εικόνα σε εμάς . Για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε την έννοια της παραγωγικότητας, εφόσον έχουμε ήδη αντιληφθεί όλα εκείνα τα θετικά στοιχεία που φέρει μαζί του το καθαρό περιβάλλον. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προβληματισμό μας προκαλεί η τέταρτη και πέμπτη παράγραφος.

1. Η έννοια της παραγωγικότητας

Ο όρος παραγωγικότητα εκφράζει τη σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων (εκροών) ενός συστήματος - μιας επιχείρησης, ενός οικονομικού κλάδου, οικονομικού τομέα ή μιας οικονομίας γενικά – και των πόρων (εισροές), που έχουν χρησιμοποιηθεί στην παραγωγική διαδικασία όπως είναι η εργασία, ο εξοπλισμός, τα υλικά κ.α. Η παραγωγικότητα εκφράζει δηλαδή το πόσο αποδοτικά και αποτελεσματικά χρησιμοποιούνται οι πόροι για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών.

Παραγωγικότητα = Εκροές (αποτελέσματα) : Εισροές (πόροι)

2. Πότε παρατηρείται αύξηση στην Παραγωγικότητα

Αύξηση στην παραγωγικότητα από μια περίοδο σε άλλη παρατηρείται:

α. Όταν παράγονται περισσότερα προϊόντα ή υπηρεσίες με τη χρήση των ίδιων παραγωγικών συντελεστών

β. Όταν παράγονται τα ίδια (σε ποσότητα και ποιότητα) προϊόντα ή υπηρεσίες με τη χρήση λιγότερων παραγωγικών συντελεστών

γ. Όταν η αύξηση στα προϊόντα και υπηρεσίες που παράγονται είναι μεγαλύτερη από την αύξηση των παραγωγικών συντελεστών που χρησιμοποιούνται.

3. Πως μετριέται η Παραγωγικότητα στην πράξη;

Για τη μέτρηση της παραγωγικότητας είναι απαραίτητη η μέτρηση τόσο των εκροών όσο και των εισροών ενός συστήματος και η μεταξύ τους συσχέτιση.

Για το συσχετισμό των εκροών / εισροών χρησιμοποιούνται διάφοροι δείκτες, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι:

• Ο Δείκτης της Ολικής Παραγωγικότητας (Total Factor Productivity) που συσχετίζει το αποτέλεσμα με το σύνολο των χρησιμοποιούμενων πόρων

• Απλοί δείκτες που συσχετίζουν το αποτέλεσμα με ένα μόνο πόρο, όπως η Παραγωγικότητα Εργασίας (που είναι ο πιο διαδεδομένος δείκτης) και η Παραγωγικότητα Κεφαλαίου

4. Παραγωγικότητα Εργασίας

Ο πιο πλατιά διαδεδομένος δείκτης παραγωγικότητας είναι η Παραγωγικότητα Εργασίας που εκφράζει το αποτέλεσμα ενός συστήματος σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό (αριθμός ατόμων ή ώρες εργασίας). Όπως επεξηγείται στην επόμενη παράγραφο η παραγωγικότητα ενός συστήματος επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες και άρα η Παραγωγικότητα Εργασίας αντικατοπτρίζει τη συνολική επίδραση πολλών παραγόντων και όχι μόνο της προσπάθειας του ανθρώπινου δυναμικού.

5. Παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα είναι πολλοί και παρουσιάζουν μεταξύ τους περίπλοκες σχέσεις αλληλεπίδρασης. Στο επίπεδο της επιχείρησης οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα είναι:

• το φυσικό κεφάλαιο (κτίρια, μηχανήματα),

• η τεχνολογία,

• η έρευνα και η καινοτομία

το ανθρώπινο κεφάλαιο (εκπαίδευση και κατάρτιση),

η οργάνωση της εργασίας και η διοίκηση των επιχειρήσεων (διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, διαχείριση διαδικασιών, διαχείριση άλλων πόρων, συνεργασίες, προγραμματισμός εργασιών κλπ. )

το εργασιακό περιβάλλον

• οι οικονομίες κλίμακας

• ο ανταγωνισμός

6. Η σημασία της παραγωγικότητας.

Η σχέση της παραγωγικότητας με την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και το βιοτικό επίπεδο. Η βελτίωση της παραγωγικότητας σε μια οικονομία θεωρείται κλειδί για την ανταγωνιστικότητα. Αύξηση της ανταγωνιστικότητας οδηγεί γενικά σε ψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα το οποίο αποτελεί το σημαντικότερο κριτήριο του βιοτικού επιπέδου ενός λαού

7. Πως ένας επιχειρηματίας μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα της επιχείρησης του;

• Εισάγοντας και αξιοποιώντας κατάλληλη σύγχρονη τεχνολογία

• Βελτιώνοντας τις γνώσεις και δεξιότητες του προσωπικού με κατάλληλη κατάρτιση

• Βελτιώνοντας τα συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (σύστημα πρόσληψης, ανάπτυξης κ.λπ.)

Προωθώντας τη δημιουργικότητα του προσωπικού και αξιοποιώντας νέες ιδέες που προέρχονται από αυτούς ή από το περιβάλλον

• Εισάγοντας σύγχρονες πρακτικές διεύθυνσης

• Προωθώντας την έρευνα και την καινοτομία στην επιχείρηση

Εισάγοντας αναγνωρισμένα πρότυπα ποιότητας και διαχείρισης διαδικασιών καθώς και περιβαλλοντικά πρότυπα

Βελτιώνοντας τις εργασιακές σχέσεις στο χώρο εργασίας

Εισάγοντας συστήματα ασφάλειας και υγείας για το προσωπικό

Αναπτύσσοντας υγιείς συνεργασίες με προμηθευτές, υπεργολάβους, μεταπωλητές, συμβούλους, τεχνικούς και άλλες επιχειρήσεις στον κλάδο.

Παρατηρούμε λοιπόν ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες παραγωγικότητας μιας επιχείρησης. Εφόσον παραγωγικότητα σημαίνει κέρδος και είναι κλειδί για τον ανταγωνισμό, επηρεάζεται θετικά και αρνητικά σύμφωνα με τη συμπεριφορά του κορμού, ο οποίος είναι οι άνθρωποι.

Η Βιονίκη Hellas μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα και εταιρικά πακέτα υπηρεσιών προσφέρει περιβάλλον υγείας, καθαριότητας και ασφάλειας στους ανθρώπους των επιχειρήσεων. Προσδοκεί υγιείς συνεργασίες ώστε να ευοδωθούν θετικά και στο εργασιακό περιβάλλον σαν παράδειγμα σύσφιξης σχέσεων. Γνωρίζουμε πως το περιβάλλον που δημιουργούμε προωθεί τη δημιουργικότητα του προσωπικού ώστε να αξιοποιεί την ενέργειά του μέσα από νέες ιδέες. Προωθεί νέα περιβαλλοντικά πρότυπα, ιδιαίτερα αξιόλογα και ως προς όφελος της διεύθυνσης.

 

Σας βάλαμε σε σκέψεις; Είμαστε η λύση.

Μη ξεχνάτε πως σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση πως η Παραγωγικότητα Εργασίας είναι ο πιο διαδεδομένος δείκτης, στηρίζεται στον άνθρωπο και θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα και ως μοναδικός το αποτέλεσμα της Παραγωγικότητας.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *